آموزش زبان انگلیسی

کلاسهای آموزش زبان انگلیسی

۱۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۴ اخبار تصویری روابط عمومی
تعداد بازدید:۱
برگزاری کلاسهای تلفظ و لهجه، تقویت واژگان، گرامر زبان انگلیسی توسط اداره دوره های تخصصی کوتاه مدت
کلاسهای آموزش زبان انگلیسی

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

    معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

 

 

آموزش تلفظ و لهجه صحیح زبان انگلیسی

  Pronunciation & Accent Training   

 

  مدرس : دکتر امیر بیات

  روزهای برگزاری : پنج شنبه

  تاریخ شروع : 6/8/95

  ساعت :  14 الی 16

  طول دوره :  24ساعت

  محل برگزاری : دانشکده زبانهای خارجی

  تلفن ثبت نام : 77319405

ثبت نام اینترنتی : سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال www.iau-tnb.ac.ir   

                      

برگزار کننده : معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان " اداره دوره های کوتاه مدت "

 

 

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

    معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

 

 

تقویت و گسترش واژگان زبان انگلیسی

Vocablary Building     

 

  مدرس : دکتر امیر بیات

  روزهای برگزاری : پنج شنبه

  تاریخ شروع : 6/8/95

  ساعت :  30/10 الی 30/12

  طول دوره :  24ساعت

  محل برگزاری : دانشکده زبانهای خارجی

  تلفن ثبت نام : 77319405

ثبت نام اینترنتی : سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال www.iau-tnb.ac.ir   

                      

برگزار کننده : معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان " اداره دوره های کوتاه مدت "

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

    معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

 

 

  آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی

English Grammar Skills      

 

  مدرس : دکتر امیر بیات

  روزهای برگزاری : پنج شنبه

  تاریخ شروع : 6/8/95

  ساعت :  8 الی10

  طول دوره :  24ساعت

  محل برگزاری : دانشکده زبانهای خارجی

  تلفن ثبت نام : 77319405

ثبت نام اینترنتی : سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال www.iau-tnb.ac.ir   

                      

برگزار کننده : معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان " اداره دوره های کوتاه مدت "


نظر شما :