معرفی

شرح وظایف:

 

۱- توانمند سازی نیروی انسانی در قالب دوره های متفاوت آموزشی برای کارکنان(هیات علمی و غیر هیات علمی)

۲- برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی آزاد برای سازمان ها و موسسات خارج از دانشگاه

۳- درصد جذب منابع خارج از شهریه (طبق برنامه مصوب)

۴-ارتقاء جایگاه رتبه و درجه دانشگاهی مبتنی بر ارزیابی عملکرد طبق بخشنامه ابلاغی

۵- تاسیس شرکت های دانش بنیان

۶- انجام پژوهش­ های کاربردی و توسعه­ ای.

۷-ارایه خدمات تخصصی و مشاوره­ ای (خدمات علمی،‌ تحقیقاتی و فنی).

۸- تولید محصولات با فنّاوری نوین (توسعه فناوری).

۹-انجام خدمات نظارتی بر پروژه­ های پژوهشی، ‌اجرایی و مشاوره­ ای.

۱۰- ارایه­ ی خدمات توسعه­ ی کارآفرینی.

۱۱- ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه­ ی کسب و کار.

۱۲- ارایه­ ی خدمات توسعه­ ی محصول جدید.

۱۳- ارایه­ ی خدمات ایجاد و توسعه­ ی خوشه­ های کسب و کار.

۱۴- تشخیص فرصت ­های کارآفرینی.

۱۵- انجام خدمات توسعه­ ی فناوری.

۱۶- انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آن­ ها.

۱۷- برنامه­ ریزی و اجرای طرح­ های توسعه­ ی کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه­ ای و محلی.