اهداف

اهداف:

 

-  جذب و تبدیل ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار.

 هم‌افزایی علم و ثروت (تجاری‌سازی علم و دانش).

-  تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و تحقیقاتی.

 توانمندسازی دانش‌آموختگان به منظور ورود به فضای کسب‌وکار.

- حمایت، هدایت و سمت‌دهی در جهت نوآوری‌ها و تولید فناوری‌های برتر.

-  ایجاد زمینه برای به‌کارگیری هرچه بیشتر توانمندی‌های دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی در جامعه.

-  ترغیب متخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت‌های بیشتر در رفع نیازهای جامعه برای ترویج فرهنگ تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی.

-  تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی و فناوری‌های شکل‌یافته در مراکز پژوهشی.

-   ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی.