برنامه دوره های آموزشی

برنامه دوره های آموزشی

جهت مشاهده برنامه زمانبندی و عناوین دوره های نحوه نگارش پایان نامه٬طرح تحقیق و مقاله علمی اینجا را کلیلک نمایید.

جهت مشاهده برنامه زمانبندی کارگاه آموزشی کد شبیه سازی MCNP اینجا را کلیلک نمایید.

جهت مشاهده برنامهکارگاه آموزش پروپوزال نویسی(ویژه دانشجویان ارشد) اینجا را کلیلک نمایید.

جهت مشاهده برنامه زمانبندی دوره آشنایی با مفاهیم شبکه اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه زمانبندی دوره آمادگی آزمون EPT اینجا را کلیلک نمایید.

برای مشاهده برنامه آموزشی زبان انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه های آموزشی ویژه پاییز ۹۵ اینجارا کلیک کنید.