برنامه دوره های آموزشی

جهت مشاهده برنامه زمان بندی اردوی استارتاپ تهران شمال اینجا را کلیک نمایید.

جهت اطلاع از برنامه آموزشی دوره مقدماتی نرم افزار میپل اینجا را کلیک نمایید.

جهت اطلاع از برنامه دوره آموزش زبان عربی اینجا را کلیک نمایید.

جهت ملاحظه زمان برگزاری کارگاه آموزش پروپوزال نویسی و پایان نامه(ویژه دانشجویان ارشد) اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده زمان برگزاری کارگاه آموزشی کد شبیه سازی MCNPX به روش مونته کارلو  اینجا را کلیلک نمایید.

جهت مشاهده برنامه زمانبندی دوره آمادگی آزمون EPT اینجا را کلیلک نمایید.

جهت مشاهده زمان برگزاری کارگاه آموزشی تهیه طرح تجاری 1B Pو امکان سنجی ایده های استارتاپی اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه زمانبندی و عناوین دوره های نحوه نگارش پایان نامه٬طرح تحقیق و مقاله علمی اینجا را کلیلک نمایید.

جهت مشاهده برنامه زمانبندی دوره آشنایی با مفاهیم شبکه اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه آموزشی زبان انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه های آموزشی ویژه پاییز ۹۵ اینجارا کلیک کنید.