نمایش 1 تا 20 مورد از کل 43 مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
سقف مجاز طرح های دانش بنیاناداری
روند تصویب طرح های دانش بنیاناداری
راهکارهای اجرایی پیوند دانشگاه آزاد اسلامی با جامعه، صنعت و دولتاداری
هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشیاداری
آیین نامه مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقیاداری
شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه در حوزه های مختلفاداری
راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاری و توجیه اقتصادی طرح برای شرکت های دانش بنیان و فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در دانشگاه آزاد اسلامیاداری
ارسال شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامیاداری
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامیاداری
شورای هدایت، حمایت و نظارت بر شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیاناداری
آیین نامه تشکیل کارگروه ایجاد فرهنگ کارآفرینی و توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامیاداری(تنظیم نشده)
درخواست تأسیس شهرک های فناوری آزاد(شفا)اداری
فراخوان بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری اسلامی ایراناداری
شیوه نامه تشکیل قطب های علمیاداری
موافقت نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها و ...اداری
فرم پیشنهاد طرح های کسب و کار دانش بنیاناداری
حمایت از تولیداتاداری
سهامداران دانش بنیاناداری
شفافیت قانونی در مشارکت در امور شرکت هااداری
آیین نامه تأسیس شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیاناداری