نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
سقف مجاز طرح های دانش بنیان
روند تصویب طرح های دانش بنیان
راهکارهای اجرایی پیوند دانشگاه آزاد اسلامی با جامعه، صنعت و دولت
هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی
آیین نامه مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی
شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه در حوزه های مختلف
راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاری و توجیه اقتصادی طرح برای شرکت های دانش بنیان و فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در دانشگاه آزاد اسلامی
ارسال شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
شورای هدایت، حمایت و نظارت بر شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان
آیین نامه تشکیل کارگروه ایجاد فرهنگ کارآفرینی و توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامی(تنظیم نشده)
درخواست تأسیس شهرک های فناوری آزاد(شفا)
فراخوان بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری اسلامی ایران
شیوه نامه تشکیل قطب های علمی
موافقت نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها و ...
فرم پیشنهاد طرح های کسب و کار دانش بنیان
حمایت از تولیدات
سهامداران دانش بنیان
شفافیت قانونی در مشارکت در امور شرکت ها
آیین نامه تأسیس شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان